• Műszertámogatási pályázat - „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány

                        

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1066 Budapest, Nyugati tér 1. 608., Fővárosi Törvényszéknél 01-01-0002060 sorszám alatt nyilvántartásba véve, adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök, dr. Élő Gábor, Siposné Bárkányi Erika kuratóriumi tagok) műszertámogatás céljából pályázati felhívást tesz közzé.

1. Az „Egy szív a gyermekekért" Alapítvány a hátrányos helyzetű területeken élő gyermekek magasabb színvonalú egészségügyi alapellátásának fejlesztése, valamint az orvosok szakmai munkájának elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával pályázatot hirdet.
2. A pályázat célja, hogy a házi gyermekorvosi és családorvosi praxisok, praxis közösségek, valamint területi ellátást biztosító ügyeletek új orvosi műszerekkel történő ellátásához járuljon hozzá.  A megpályázott műszert az "Egy szív a gyermekekért" Alapítvány saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza nyerteseknek.A pályázat benyújtásának levelezési címe: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök, 2822 Szomor, Fényeskert u. 9.
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 21. 12:0
Pályázható összeg 2022. évre összesen: 6 millió forint
4. A megpályázható műszerek:

 • SmartTester POCT készülék a következő induló tesztekkel: CRP, HbA1c, hCG,  D-dimer, KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt
 • DocUReader 2 Pro vizeletanalizátor készülék + LabStrip U11 Vizelet teszt, KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt
 • Pulzoximéter OXY-110 akkumulátoros (professzionális), Pulzoximéter fülhőmérő, OXY 110 hez, Pulzoximéter érzékelő OXY110-hez csecsemő méret, Pulzoximéter érzékelő OXY110-hez  gyermek méret
 • Omron NE-C801 kompresszoros inhalátor, KETO Cont ketonszintmérő készülék +, KETO Cont teszt, Dcont ETALON vércukorszintmérő készülék + Etalon teszt, CELERUS égési  kötszer csomag
 • HeartScreen 80G-L1 3/12 csatornás EKG készülék tartozékokkal, színes érintős képernyővel (gyermek elektródával, sw-rel).
  Csak vegyes praxisok, praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.
 • HeartScreen 112C-1 12 csatornás EKG készülék tartozékokkal (gyermek elektródával, sw-rel).
  Csak praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.
 • Innomed CA-1 tip. AED készülék ( első magyar fejlesztésű laikus kézbe is adható életmentő defibrillátor)  + 1 pár gyermek elektróda.
  Csak egy telephelyen működő praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.
 • Heine Mini3000 LED otoscope-t tartozékaival KETO Cont ketonszintmérő készülék KETO Cont teszt., Dcont ETALON vércukorszintmérő készülék+ Etalon teszt, CELERUS égési kötszer csomag.
  Tételenként is pályázható.

5. A pályázaton azok vehetnek részt akik:

 • Feladataikat területi ellátási kötelezettség mellett végzik,
 • Praxisnagyságuk meghaladja a 600 főt,
 • Vállalják az elnyert eszköz minimum 3 évig tartó üzemeltetésével járó költségeket, amellyel kapcsolatban a döntést követően a nyertes praxis tulajdonosa és az Alapítvány szerződést köt,
 • A nyertes vállalja, hogy az Alapítvány kérésre beszámol az eszköz használata során szerzett tapasztalatokról.

6. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a praxis bemutatását, valamint a pályázó bemutatkozását,
 • melyik műszerre pályázik (csak egy kiírás választható),
 • részletes szakmai programot,
 • Vegyes praxis esetén a praxis bemutatásánál térjen ki a gyermek és a felnőtt praxis adataira
 • Területi ügyeleti ellátás esetén az ügyeleti ellátási időszak és terület bemutatásával
 • Praxis közösség esetén a praxis közösség telephelyének, többi tagjának és praxisméretüknek a felsorolásával, a praxisközösség vezető orvosának vagy helyettesének szignálásával
 • a következő szerződések másolatait: NNK, NEAK, Önkormányzati megállapodás, utolsó KSH jelentés,
 • gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot - hiteles másolati vagy cégszerűen ellenjegyzet példányt – valamint/eredeti aláírási címpéldányt,
 • A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni, illetve igazolást mellékelni. Amennyiben 60 napon túli tartozása a pályázat elbírálás időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

7. Pályázati tárgyalás helye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1., 608. szoba
A pályázati tárgyalás zárt körű, azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.
8. A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon – minden szükséges dokumentációval -  határidőben jelentkezett. A pályázatok a beérkezés sorrendjében kerülnek értékelésre.
9. Egészségügyi intézmények alapítványait nem áll módunkban támogatni, pályázataikat nem tudjuk befogadni.
Az egészségügyi intézmények a pályázaton kizárólag eljárásra és jognyilatkozat tételre jogosult képviselőik ellenjegyzésével vehetnek részt.
10. A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Az elbírálás során előnyt élveznek az első ízben pályázó szervezetek. A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.

A jelen pályázati felhívás szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. A szerződés külön szerződéskötés útján jön létre. Az Alapítvány pályázati felhívását a pályázat elbírálásáig visszavonhatja.

Amennyiben az Alapítvány részére nem érkezik összességében a jelen pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat, úgy a nyertes pályázó személyének kiválasztási módja mindenben az Alapítvány Kuratóriumának döntési jogköre, illetve döntését nem köteles indokolni. a pályázók irányában. Pályázatuk benyújtásával a pályázók későbbi meghirdetési kereset érvényesítéséről automatikusan lemondanak.

Az Alapítvány a pályázat elbírálását követően a pályázat elfogadásáról vagy esetleges visszautasításáról tájékoztatja a pályázókat, külön egyedi indoklást nem köteles hozzáfűzni.

Budapest, 2022. október 18.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Elsőbbségi levélben az „Egy szív a gyermekekért" Alapítvány levelezési címére:
2822 Szomor, Fényeskert u. 9.

Bármilyen kérdés esetén érdeklődni lehet a kuratórium elnökénél dr. Kelenhegyi Juditnál.
Elérhetőségek:
tel: +36/20-427-1037
egysziv@egysziv.hu

Kérjük az alábbi adatokat mindenképpen adja meg pályázatában:

- székhely címe, a rendelő címe
- eredményes pályázat esetén az átvétel helye
-
rendelési idő
- pecsétszám

- elérhetősége: telefonszám
- e-mail cím.