• Háziorvost keres Pálosvörösmart Községi Önkormányzata

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat pályázatot hirdet

Vegyes háziorvosi feladatok ellátására

Pálosvörösmart községben, vegyes háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladatellátási szerződés keretében heti 40 órában, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kötött szerződés szerinti közvetlen finanszírozással, vagy önkormányzati finanszírozás mellett, a Pálosvörösmart, Rákóczi u. 106. szám alatti háziorvosi rendelő és a rendelő tárgyi eszközeinek térítésmentes használatával.

Pályázati feltételek:

  • 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott képesítés,
  • 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okmányok másolata,
  • OONYI kártya másolata,
  • érvényes MOK tagsági kártya megléte,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

A pályázat benyújtásának határideje: a nyomtatott Orvosi Hetilapban történő felhívás megjelenésétől számított 30 nap. (március 31-ig)

A pályázat elbírálásának határideje:
A benyújtási határidőt követő soron következő Képviselő-testületi ülés.

A pályázat benyújtásának módja:

  • személyesen vagy postai úton Pálosvörösmart Községi Önkormányzat, Bodócs Attila polgármester részére (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.) történő átadásával/megküldésével,
  • a kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

A pályázatban be kell mutatni a feladatellátás vállalt formáját, annak személyi és finanszírozási feltételeit, a pályázó feladatellátásra irányuló egyéb igényeit.

A feladat ellátásának időpontja:
A feladat a Képviselő-testület döntését követő megegyezés szerint, de legkorábban 2022. március 1-től látható el.

További felvilágosítás kérhető:
Bodócs Attila polgármestertől (tel.: 37/560-072  e-mail: polgarmester@palosvorosmart.t-online.h), Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság: dr. Horváth Gábor igazgatótól a 06-37/510-329 telefonon vagy személyesen előzetes időpont egyeztetést követően.