Az Orvosi Hetilap

Az Orvosi Hetilap a magyar orvosszakmai folyóiratok meghatározó képviselője. Markusovszky Lajos 1857-ben azzal a céllal alapította, hogy az új tudományos eredményekről magyar nyelven tájékozódhassanak az olvasók.

Alapítva: 1857
Főszerkesztő: Dr. Papp Zoltán, professor emeritus
Kiadó: Akadémiai Kiadó Zrt.
Papír ISSN: 0030-6002
Online ISSN: 1788-6120
Megjelenés: hetente, évi 52 füzetben

A folyóirat a Markusovszky Lajos Alapítvány tudományos folyóirata, a klinikai és kísérletes orvostudomány területéről közöl eredeti munkákat és összefoglaló referátumokat. Rovataiban epidemiológiával, diagnosztikával, terápiával és betegségek megelőzésével foglalkozó közleményeket olvashatunk, valamint megtaláljuk a kísérletes orvostudomány eredeti közleményeit, illetve orvostörténeti munkákat is. Az Orvosi Hetilap a legrégebbi magyar sajtótermék és az egyetlen, hetente megjelenő tudományos szaklap. Családorvosok, kórházak, klinikák, tudományos intézetek, valamint a közegészségügy dolgozói számára is szakforrásként szolgál.

A szerkesztőbizottság ide kattintva tekinthető meg.

Megrendeléshez kattintson ide.


Az Orvosi Hetilap története

A folyóiratot 1857-ben Markusovszky Lajos azzal a céllal alapította, hogy a szerzők magyar nyelven is közölhessék új tudományos eredményeiket. Egy 1906-ban megjelent szerkesztői bevezetőből megtudhatjuk, hogy a 19. század második fele mekkora jelentőséggel bírt az orvostudomány fejlődésében. Erre az időszakra tehető a bakteriológia (Pasteur, Koch), a patológia (Virchow), a laboratóriumi medicina (Hoppe-Seyler), a szem- és a gégetükör (Helmholtz, Czermak-Türck) megjelenése a diagnosztikában, valamint a korszak betetőzéseként a röntgensugár is, a felsorolás azonban korántsem teljes.

A magyar medicina lépést tartott az európaival, a cikk szerint a legnagyobb haladást mégis az orvosképzés terén érte el. Ebben kulcsszerepet játszott Markusovszky és az Orvosi Hetilap, valamint nem utolsósorban a második egyetem felállítása. Mindezeket egy vesztett szabadságharc után, a sötét Bach-korszak közepén elkezdve, mert az Orvosi Hetilap éppen egy évtizeddel előzte meg a deáki kiegyezést.

Az Orvosi Hetilap megindulásával egy időben történt Semmelweis tanári kinevezése, és „az anyák megmentőjének” minden magyar nyelvű írása itt jelent meg, elsősorban Markusovszky ösztönzésére. Nekrológja szintén az alapító tollából való, majd hosszabb szünet után innen indult el rehabilitációja, amelynek egyik csúcspontja éppen 1906-ra esik.

Az első világháború befejeztével az egész országot sújtó nagy gazdasági válság idején az Orvosi Hetilap is súlyos anyagi helyzetbe került. A lapot a megszűnés veszélye fenyegette. Ebben a helyzetben a szerkesztők a kiváló kultúrpolitikushoz, Klebersberg Kunó miniszterhez fordultak, aki kivezette a hetilapot a gazdasági válságból és irányítását egy sajtóbizottságra bízta, felelős szerkesztőként Vámossy Zoltánt jelölte meg. Vámossy Zoltán 1944 végéig szerkesztette a lapot, s az Orvosi Hetilapon keresztül próbált befolyásra szert tenni az egészségpolitikában, nem riadván vissza kora egészségügyi politikájának legkeményebb bírálatától sem.

Az Orvosi Hetilap a II. világháborút követően két év keserű szünet után indult újra. Trencséni Tibor felelős szerkesztőként az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének mint lap- tulajdonosnak a segítségével 1948-ban újraindította az Orvosi Hetilapot és vezette azt 42 éven át. Az Orvosi Hetilap íratlan hagyománya szerint „nagy név és nagy múlt” kellett a főszerkesztői kinevezéshez, ezért a 42 éves Trencséni Tibor szerényen „felelős szerkesztő”-nek engedte magát kinevezni, és a kezdeti néhány évben Horányi Béla, majd  Rusznyák István, később Issekutz Béla professzorokat tüntette fel főszerkesztőként az egyes lapszámokon. Ugyanakkor egyre inkább bebizonyosodott Trencséni Tibor alkalmassága, aki kiváló tehetségével és fáradhatatlan szorgalmával a rendszerváltásig elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar orvosok továbbképzésében és eredeti munkásságuk igényes közlésének elősegítésében. Trencséni Tibor, a neves belgyógyász, egészségpolitikus és orvos-irodalmár, több évtizeden át a hadsereg orvostisztje csodával határos módon mindenki számára elfogadhatóan biztosította a nehéz politikai körülmények között is az Orvosi Hetilap megújulását.

1989. október 1-jén, 82 éves korában az általa nagyra tartott belgyógyász professzornak, Fehér Jánosnak (1932–2010) adta át a főszerkesztői stafétabotot. Az Orvosi Hetilap további zavartalan fenntartása érdekében Fehér professzor Csomós Géza, Németországban élő professzorral létrehozta a Markusovszky Lajos Alapítványt. A lap kiadója 1991 és 2001 között a Springer Hungarica, majd 2006-ig ismét a Medicina Könyvkiadó volt. 2007-től a legrégibb magyar tudományos kiadó, az Akadémiai Kiadó teszi lehetővé hetenként a lap szép kiállítású, zavartalan megjelenését. Fehér János főszerkesztő érdeme, hogy nyitott az angol nyelvterületre, és elérte azt, hogy a magyar szerzők magyar nyelven publikált munkái a világhálón keresztül az egész világra eljussanak. Fehér János professzor és az őt halála után (2010-ben) főszerkesztőként követő Rácz Károly professzor, valamint Vasas Lívia könyvtárigazgató áldozatos és kitartó munkájának köszönhetően 2015-ben az Orvosi Hetilap nemzetközileg jegyzett, „impakt faktoros” szaklap lett. A lap jelenleg a PubMed-ben közel 30 ezer bibliográfiai rekordon szerepel.

Az Oláh Éva professzor asszony elnökletével működő Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma Rácz Károly professzor urat 2017. január 1-jétől tiszteletbeli főszerkesztőnek nevezte ki.
A jelenlegi főszerkesztő, Papp Zoltán professzor úr szándéka fennakadás nélkül szolgálni tovább az Orvosi Hetilapot és a magyar orvostudományt.

A folyóirat a Magyar Kulturális Örökség része.

Az Orvosi Hetilap főszerkesztői:

 • Markusovszky Lajos (1857 - 1862)
 • Balogh Kálmán (1862 - 1889)
 • Hőgyes Endre (1889 - 1905)
 • Lenhossék Mihály (1905 - 1922)
 • Vámossy Zoltán (1923 - 1944)
 • Trencséni Tibor (1948 - 1989)
 • Fehér János (1989 - 2010)
 • Rácz Károly (2010 - 2016)
 • Papp Zoltán (2017 - )

Források:

 • Szállási Árpád: Az Orvosi Hetilap száz évvel ezelőtt. DOI: 10.1556/OH.2007.H2087
 • Dörnyei Sándor: A meginduló Orvosi Hetilap fogadtatása. DOI: 10.1556/OH.2013.HO2433
 • Wikipedia
 • Vitalitas.hu
 • Palla Ákos, Trencséni Tibor: Az Orvosi Hetilap centenáriumi emlékkönyve
  Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1959.
 • Fehér János, Gazda István, Szállási Árpád: Emlékkönyv az Orvosi Hetilap alapításának 150. évfordulójára.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.